ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คืออะไร?

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงประชากรในวัยทำงานเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมีการรับประกันว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกรูปแบบที่จำเป็นที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

 

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ต้องที่ Learning Hub?

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่ Learning Hub มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักเรียนให้เตรียมความพร้อมสำหรับทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนนั้นพูดภาษาอังกฤษ ผู้เริ่มเรียนและชั้นระดับกลางส่วนใหญ่จะพบว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากจะรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและวลีที่เหมาะในการรับมือจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการใช้ทักษะอื่นๆเช่น การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้จะพบว่าความสามารถเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

 

กระบวนการสอนเป็นอย่างไร?

เนื้อหานั้นได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อที่จะทำให้การเรียนสนุกและใช้งานง่าย อาจารย์จะให้ชั้นเรียนมีส่วนร่วมและโต้ตอบผ่านตัวอย่างที่ง่ายและมีความเกี่ยวข้อง เนื้อหาจะมีการปรับปรุงและคัดเลือกมาจาก “Useful Business English Books” ในการที่จะสร้างความรู้สึกของความหลากหลาย

หลักสูตรนี้จะประกอบด้วย 8 บท เป็นเวลา 20 ชั่วโมงแต่ละบทจะได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนโดยใช้ใบงานที่มีประสิทธิผล แต่ละบทจะมีความเกี่ยวข้องกันและครูจะทำการทบทวนบทเรียนก่อนหน้าให้อย่างต่อเนื่องในชั้นเรียน

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

20 ชั่วโมง (3 ระดับ)

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

นักเรียน 10-15 คน