Let’s Talk คืออะไร?

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือสอนการสนทนาแบบอเมริกัน / อังกฤษให้กับผู้ที่เรียน ESL

 

ทำไมต้อง Let’s Talk ที่ Learning hub?

จะสอนนักเรียนถึงวิธีการเริ่มต้นการสนทนาโดยใช้วิธีการของ "การสร้างความคิด" ซึ่งในทางกลับกันจะทำให้การสร้างบทสนทนาเล็ก ๆ ง่ายๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดนักเรียนจะได้รับการสอนให้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นซึ่งมีความจำเป็นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยแนวคิดหลักคือการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและสำนวนทั้งหมดภายในบริบท

 

กระบวนการสอนเป็นอย่างไร?

ทุกชั้นเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องนำเสนอคำพูด ความคิด หรือสำนวนที่สอนในชั้นเรียนเป็นการนำเสนอเดี่ยวหรือการอภิปรายกลุ่ม นอกจากนั้นในแต่ละชั้นเรียนนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการสวมบทบาทสร้างเรื่องราวของตนเองตามหัวข้อที่สอน เพื่อนำไปใช้และทำความเข้าใจกับแนวคิด ซึ่งความยากของแต่ละอันจะเพิ่มขึ้นตามหลักสูตรที่ดำเนินไป

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

90 ชั่วโมง (สามระดับ)

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

นักเรียน 10-15 คน