TOEIC Promotion

TOEIC คืออะไร?

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication และใช้เป็นมาตรฐานของบริษัท ต่างๆในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน ด้วยคะแนน TOEIC ที่สูงพนักงานจะได้รับประกันว่าจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งการเลื่อนตำแหน่ง มากไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยยังต้องการให้นักศึกษาต้องผ่านการสอบ TOEIC ก่อนสำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบินและวิศวกรรม โดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนจาก 10 ไปจนถึง 990 คะแนน ซึ่งคะแนนที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับสองทักษะ นั่นคือ การฟังและการอ่าน

 

ทำไมต้อง TOEIC ที่ Learning hub?

TOEIC ที่ Learning hub มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุคะแนนที่ต้องการในการสอบ TOEIC หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและวิธีการทำความเข้าใจ ปรับปรุงโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ โดยจะประกอบไปด้วยหัวข้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสำหรับการทดสอบ และสิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรนี้จนกว่าจะได้คะแนนที่น่าพอใจ

ระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับเข้มข้น (TOEIC 4) ได้รับการออกแบบและคัดกรองมาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่เน้นการทำข้อสอบของปีก่อนๆที่ผ่านมาเพื่อความคุ้นชินกับข้อสอบ

 

กระบวนการสอนเป็นอย่างไร?

เพื่อให้บรรลุคะแนนตามที่ต้องการ อาจารย์จะมีเทคนิคในการสอน โดยมีความสนุก เพื่อจะไม่ทำให้การเรียนนั้นน่าเบื่อ และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

การอ่านบทความ:

การแยกแยะและความเข้าใจคำพ้อง

วิธีการอ่านอย่างผ่านๆ และการพิจารณา

คาดเดาคำศัพท์จากบริบท

วิเคราะห์

ไวยากรณ์:

การทำความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์

Elimination approach

แยกช่วงเวลา(tense) และกลุ่มคำ

ความเข้าใจคำศัพท์ผ่านการเล่าเรื่อง

การฟัง:

วิเคราะห์รูปภาพ

ความเข้าใจคำถามและคำตอบ

กลยุทธ์ในการเข้าใจบทสนทนา

ความเข้าใจในการพูดแบบต่างๆ

วิธีการสอนคือการให้เทคนิคที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละหัวข้อ อาจารย์จะเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่าเรื่องและการทำให้เห็นภาพ โดยกุญแจสำคัญในการเรียนรู้ไวยากรณ์คือการฝึกฝนจากข้อสอบปีก่อนๆที่ผ่านมาและการเขียน

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

100 ชั่วโมง (สี่ระดับ)

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

นักเรียน 15-30 คน