AP คืออะไร ?

AP นั้นย่อมาจาก Advanced Placement ซึ่งคือโปรแกรมที่ดำเนินโดยโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของอเมริกาในประเทศไทย คะแนนสอบ AP นั้นสามารถโอนไปใช้เป็น credit ในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยที่คะแนนผลสอบจะอยู่ 1-5 โดย 5 เป็นแต้มสูงสุด

 

ทำไมถึงต้องเรียนที่ Learning Hub ?

อาจารย์ผู้สอน AP ของสถาบันนั้น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นขั้นต่ำในวิชาที่สอนพร้อมกับประสบการณ์ในการสอนอย่างเชี่ยวชาญ พร้อมรับมือกับเนื้อหาของ AP ที่เป็นหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย สถาบันการันตีผลสอบขั้นต่ำที่ 4 คะแนนเมื่อนักเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนของสถาบันในวิชาที่เลือก

 

กระบวนการสอน

อาจารย์จะเริ่มสอนเนื้อหาหลักของวิชาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจของตัวเนื้อหาทั้งหมดให้กับนักเรียนก่อนที่จะสอนวิธีที่จะนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับหลักการของข้อสอบ โดยที่นักเรียนจะได้รับการสอนให้ระดมสมอง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบเพื่อคะแนนที่ดีขึ้น

 

จำนวนชั่วโมงในการเรียน

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

 

จำนวนนักเรียนในการสอน

4 คน หรือ เรียนแบบส่วนตัว