คอร์สเรียนชื่อว่าอะไร

Begin to Fly

 

ทำไมต้องเลือกเรียนคอร์ส Begin to Fly ที่ We Fly by Learning Hub

สำหรับคอร์ส Begin to Fly เป็นคอร์สเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สมัครงานทางด้านแอร์โอสเตสและสจ๊วต โดยจะเน้นทักทะทางด้านการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านสายการบินมากว่า 15 ปี ดังนั้น คอร์สนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานด้านนี้โดยตรง

 

ขั้นตอนการสอนเป็นอย่างไร

สำหรับคอร์ส Begin to Fly ของทาง We Fly by Learning Hub จะแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- English for Airline 9 ชั่วโมง

- Public Speaking 3 ชั่วโมง

- Presentation 3 ชั่วโมง

- Job Interview 15 ชั่วโมง

- CV & Resume 3 ชั่วโมง

- Writing Essay 3 ชั่วโมง

 

จำนวนชั่วโมง

36 ชั่วโมง

 

จำนวนนักเรียนต่อห้อง

ไม่เกิน 14 คน