คอร์สเรียนชื่อว่าอะไร

Let’s Fly

 

ทำไมต้องเลือกเรียนคอร์ส Let’s Fly ที่ We Fly by Learning Hub

สำหรับคอร์ส Let’s Fly เป็นคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครแอร์โอสเตสและสจ๊วต โดยเน้นกระบวนการเตรียมความพร้อมจากจุดเริ่มต้นไปสู่การฝึกฝน พร้อมด้วยเทคนิคสัมภาษณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกคิดค้นมาจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านสายการบินมากว่า 15 ปี

 

ขั้นตอนการสอนเป็นอย่างไร

สำหรับคอร์ส Let’s Fly ของทาง We Fly by Learning Hub จะสอนเกี่ยวกับงานด้านสายการบิน บุคลิกภาพของลูกเรือ รวมไปถึงเทคนิคการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือสัมภาษณ์เดี่ยว พร้อมทั้งมีการประเมินผลเป็นรายบุคคลอีกด้วย

 

จำนวนชั่วโมง

24 ชั่วโมง

 

จำนวนนักเรียนต่อห้อง

ไม่เกิน 14 คน